Camiler ve Külliyeler

Urla kurtuluş öncesi Akpınat Deresinin ikiye böldüğü bir toplumsal ve etnik yapıya sahipti.Şimdiki Hacıisa,Yelaltı,Yenice ve Camiatik Mahallelerinin bulunduğu doğu bölümü Müslüman Türk (pek az da Yahudi) toplulukların yerleşik bulunduğu bu alanda Osmanlık döneminde birçok dini tesisler ve eklentileri bulunmaktaydı. Şimdi bunlardan bir kaçı kısmen onarılabilmiştir.

FATİH İBRAHİM BEY CAMİİ

Urla Fatih İbrahim Bey CamiiCamiatik Mahallesinde Fatih İbrahim Bey adlı Osmanlı beylerinden biri tarafından  yaptırılan ve 14.yyy.da başlayıp 15.yy.da yapımı tamamlanan  cami Urlanın kururluşunda mihenk taşı olmuştur.Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de  sözü geçen ve tanımlanan cami “Uçurum başında eski cami namıyla maruf olduğu,üç adet kubbesi,azimeleri kârgirden  ve kurşunla kaplı iki kapısı bulunduğu,abdest havuzu ile hizmet binaları bulunduğu “ belirtilmektedir.Sübyan (sıbyan)mektebi hamamı ve şadırvanı vardır .Hamamı tahrip ve yok edilmiş,mektebi korunmaya  alınmıştır.

Cami ve eski külliyenin ortasında 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı da bulunmaktadır.

 

KAPAN CAMİİ

Urla Kapan Camii
Yenice Mahallesi Kapan Sokakta bulunan cami çevrede Hoca Turan Camii olarak da Urla Kapan Camii bilinmektedir. Kitabesinden 1554 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.Bir başka adı da “Un Kapanı Camii” olan cami un kapanı ticareti yapılan bir bölgede olduğu için de bu adı almış,çok renkli ve çeşmeler bölümünde açıkladığımız görkemli şadırvanı,200 kişi alabilen iç hamcı ile Osmanlı döneminin tipik ibadet mahallerinden biri olup çevresinde bulunan birçok hizmet mahalleri tahrip ve yok edilerek konutlar yapılmıştır.

 

HOCA ALİ CAMİİ

Yenice Mahalle Park Sokakta buluna cami eski çarşı içinde kasaba esnafının en yakınında,yaşlı çınarı ve harem mahalli de bulunan kurşunlu kubbeli ve kârgir bir yapıdır.Kesin olmamakla birlikte 14-15.yy ürünü olduğu19.yy.ikinci yarısında onarım gördüğü1992 yılında Urlayı vuran büyük depremden hasar görmüştür.Cemaat kapasitesi 400 kişiliktir.Özellikle mihrabı çok ilgi çekicidir.

TATAR OSMAN AĞA CAMİİ

Camiatik Mahallesinde Cami Sokakta bulunan cami1774 yılında Tatar Osman Ağa tarafından yaptırılmıştır.Çevrresinde 6 adet de dükkânı bulunan cami başlangıçta ahşap iken1964 de onarım görmüş,cemaat kapasitesi 250 kişiliktir.

RÜSTEM PAŞA CAMİİ

Rüstem Mahallesinde bulunan bu cami bir külliye halinde iken bugün sadece camii ayakta kalabilmiş,hamam,şadırvan ve külliye olarak tüm eklentileri olduğu halde bir konut sitesinin ortasında hazin bir durumda korunma ve kurtarılma beklemektedir.19 yüzyılda büyük bir depremde yıkılmış,sonradan kısmen Bizans taşları da kullanılarak onarılmış 81 metrekarelik bir alanda ve 150 kişi kapasitelidir.

İSKELE YAHŞİBEY CAMİİ

Urla İskele Yahşibey Camii15.YY.DA MUHTEMELEN 1472 yılında adı ile anılan bir Osmanlı beyi tarafından Urla İskelesinde yaptırılan cami 18.yy a kadar birçok tahribat görmüş,1827-1828 yılları içinde Urla Voyvodası Karaosmanzade Hacı Eyüp Ağa tarafından onarılmış,1995 yılında genel bir onarım geçirmiş,çevresinde eklenti olarak kütüphane ve okuma salonu bulunduğu ancak şimdilerde sadece önünde bir şadırvanı ve wc si bulunan sonradan yapılmış eklentiden ibaret olup Daldal!ın Kahvesi olarak bilinen tarihi yapıyla omuz omuza tarihe karşı direnmektedir.

 

 

 

 

 

 

HAMDİYE ÜZÜMCÜ CAMİİ

Urla Hamdiye Üzümcü CamiiYaka Mahallede Zafer Caddesi üzerinde Hükümet Konağı yakınında bulunan cami 1961 yılında bir hayırsever tarafından yaptırılmış,camiye yaptıranın adı verilmiştir.1983-1984 yıllarında büyük onarım görmüş olan cami 250 kişi kapasitelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELVACILAR CAMİİ

Urla Kamanlı KülliyesiUrla mücavirinde bulunan ve işgal sırasında harap edildiği,sonradan de definecilerin tahrip ettiği cami ve külliyesi,bakımsızlık nedeniyle yabani ot ve makilerce istila edilmiş,ana bina ve minaresi ve hizmet mahalli ile kurtarılmayı bekler bir halde Helvacılar Boğazından Urla_Demircili yoluna hazin bir şekilde tarihin ve insanların tahribine karşı direnmektedir.

 

DENİZLİ MAHALLE CAMİİ

Çeşmealtında bulunan ve buraya  Osmanlı döneminde yapılan,çeşmesi,ibadet mahalli,abdest mahalli,okuma salonu gibi mahallerden sadece yaşlı çınar ağacı ve ibadet mahalli ile abdest mahalli ve çeşme  2006  yılına kadar harap bir halde iken bu yılda Vakılar Genel Müdürlüğünce korumaya alınmış ve ibadete açılmıştır.

HACI ERDOĞAN ŞENER CAMİİ

Urla Hacı Erdoğan Şener CamiiBir hayırsever tarafından yaptırılan cami inşaatı 1996 yılında başlamış 1997 yılında ibadete açılmıştır.İlçenin iş adamların Erdoğan Şener’in adıyla anılan modern mimari türünde gerçekleştirilen bu ibadet mahalli, imamevi ,şadırvanı ile 500 kişiye hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

KAMANLI KÜLLİYESİ

Urla Kamanlı Külliyesi

Kamanlı Camii olarak da bilinen bu cami Urlada bulunan dini tesislerin ve külliyelerin en belirgini ve ayrıntılı olanıdır. 2000 li yıllarda başlanan koruma ve kurtarma çalışmalarında na bina ile mektep ve mezarlık ile giriş hacmi korunmaya açılmış,ibadete2010 yılında açılmış,çevresindeki eklentileri ilgi beklemektedir.Türbe,hamam,medrese ve çeşmeleri ile turizm potansiyeli bakımından da ilginç bir alandır.Ne yazık ki bu külliye de toplu konut ve lüks siytelere giden yolun işgalinden nasibini almış,mezarlık ve külliyenin bütünlüğü bozulmuştur.Gene de geli geçen ziyaretçilerin ilgisi ile karşılaşmaktadır.


Back to Top ↑