Hamamlar

Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı

Türk devlet adamı (öl. KızılçöI1517), Hersek dukası Stephan Vuketic’in oğlu. Hersek’in bir bölümünün kendisine bırakılmasını isteyen babası tarafından rehine olarak istanbul’a gönderilen, Hersek Osmanlı topraklarına katılınca istanbul’da kalarak Ahmet adını alan Hersekzade Ahmet Paşa, Enderun’da yetiştirilip, Mehmet lI’nin en güvendiği adamlar arasına girerek, işkodra seferine (1479) katıldı. Anadolu beylerbeyliğine atanan Bayezit’in kızı Hundi Hatunla evlendi. Mısır’la yapılan savaşta serdarlığa getiriidiyse (1486) de, bazı kıskanç paşalar yüzünden tutsak düştü ve ancak bir yıl kadar sonra istanbul’a dönebildi. Yeniden Anadolu beylerbeyliğine getirilip, Mısır seferinde kaptanıderya olarak donanmaya komuta etti (1488). Şiddetli bir fırtına yüzünden birçok gemi yitirmesine karşın, Mısır ordusunun kaçış yollarını keserek bozgunu kesinleştirdi. Sadrazamlığa getirilip (1497), ertesi yıl görevden alınarak, Venedik savaşında inebahtı seferine katıldı ve inebahtı’nın ele geçirilmesinde (1501) önemli roloynadı. Yeniden sadrazamlığa getiri¬lip (1503), 1506’da görevden alındı ve güvenliği sağlamak göreviyle donanmanın başına getirildi .. Bir kez daha sadrazamlığa (1511) getirilip, Beyazıt-Selim mücadelesinde Selim taraftarı yeniçeriler evini basınca istifa etti. Yavuz Sultan Selim tahta çıkınca dördüncü kez sadrazamlığa getirilip (1512), Çaldıran savaşında görev aldı. Tebriz’in fethinden sonra yeniçeriler ayaklanınca istifa etti. Beşinci kez sadrazamlığa getirildiyse (1515) de, 8 ay sonra görevden alınıp, Yedikule’ye hapsedildi. Bir süre sonra bağışlandı.

HAMAMIN BÖLÜMLERİ VE İŞLEVLERİ

Pek çok yerleşime sahne olmuş Urla’da 15. yüzyıla ait Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Urla Belediyesi’nin girişimleriyle yeniden ayağa kaldırılıyor. 5 Ağustos’ta çalışmalara başlayan ekip ilk olarak hafriyat ve araştırma kazı çalışmaları yapıyor. Kentsel sit alanı içinde kalan ve korunması gerekli mimari yapı olarak tescilli olan Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı’nın ilk olarak tamamen yıkılmış olan soyunmalık mekanı kazılıyor. Kadınlar ve erkekler bölümü bulunan hamamın kadınlar kısmı oldukça korunmuş durumda olmasına rağmen erkekler kısmı genelde çökmüş ve çalışmalar bu alanda yapılıyor. Urla Belediye Başkanı M. Selçuk Karaosmanoğlu, “Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Urla’da, günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başarmış bu tarih ve kültürel mirasa, geçmişe saygı duyarak sahip çıkmak, bu coğrafyada yaşayan tüm insanların temel görevidir. Biz yerel yöneticiler, Urla’nın bu mirasına sahip çıkmak ve onu gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarabilmekte kendimizi en bü¬yük sorumlu olarak hissetmekteyiz” dedi. Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Anadolu Türk mimarisi içinde inşa edilmiş çifte hamamlar grubunda yer alan hamam, ortası kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte halvetli plan özelliği taşıyor. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Plan özelliği olarak erkeklerin üç halvetli, kadınların da iki halvetli olduğu görülüyor. 1511 tarihli bir vakfiyesi vardır.

Hersekzade Ahmet Paşa HamamıUrla’da 15. yüzyıla ait, Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı, Urla Belediyesi’nin girişimleriyle yeniden ayağa kaldırıldı.

Kentsel SİT alanı içinde kalan ve korunması gerekli mimari yapı olarak tescilli olan Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı’nın ilk olarak tamamen yıkılmış olan soyunmalık mekânı kazıldı. Kadınlar ve erkekler bölümü bulunan hamamın kötü durumda olan erkekler bölümü yeniden ayağa kaldırıldı.

Urla Belediye Başkanı M. Selçuk Karaosmanoğlu, “Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Urla’da, günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başarmış bu tarih ve kültürel mirasa, geçmişe saygı duyarak sahip çıkmak, bu coğrafyada yaşayan tüm insanların temel görevidir. Biz yerel yöneticiler, Urla’nın bu mirasına sahip çıkmak ve onu gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarabilmekte kendimizi en büyük sorumlu olarak hissetmekteyiz” dedi.

Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı, Anadolu Türk Mimarisi içinde inşa edilmiş çifte hamamlar grubunda yer alan tarihi yapı, ortası kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte halvetli plan özelliği taşıyor. Kadınlarda iki halvet, erkeklerde üç halvet olmak üzere iki bölümden oluşan tarihi hamamın 1511 tarihli bir vakfiyesi var.

FATİH İBRAHİM BEY HAMAMI

Aynı ad altında yapılan ve camiin arka tarafında bulunan hamam Osmanlı döneminde hizmet vermekte iken gerek büyük depremler ve gerekse sonradan işgal ve defineci tahripleri ile inşaat yapan çevre sakinlerinin saldırısı sonunda yok edilmiştir.

RÜSTEM PAŞA HAMAMI

Urla Rüstem Paşa HamamıRüstem Mahallesindeki Rüstem Külliyesinin içinde şimdilerde hayvan barındırmada kullanılmakta olan ve bir konut sitesinin ortasında koruma yasaları yok sayılarak çevresi yabani otlar,ağaçlarca girilemeyecek halde olan hamamdan sadece dört duvar ve bir kubbe kalmış bulunmaktadır.

 
 

KAMANLI HAMAMI

Urla Kamanlı HamamıKamanlı külliyesi içinde bulunan hamam da camiler arasında tanımladığımız cami ve öteki ayrıntılarla birlikte inşa edilmiş ama yine yukarıda belirttiğimiz nedenlerle harap bir haldedir.
Bütün bu hamamlar ana yapılarla birlikte ve ya onlardan sonra yapılmış tipik birer Osmanlı mimarinsin en güzel örneklerinden biri olduğu kurtarılmış Hersekzade Hamamının buluntularından anlaşılmaktadır.
Bugün ne yazık ki ilçede Hamam olarak nitelendireceğimiz sadece Köprübaşında bir tesis vardır ve belli günlerde bayanlara da hizmet vermektedir


Back to Top ↑