Karantina Adası

Karantina Adası, Klozomenia Antik Kenti’nin toprakları üzerinde kurulu hiç dalga almayan antik plaj ile ünlüdür. Adayı karaya bağlayan yol M.Ö 225 yılında ilk olarak Büyük İskender tarafından yapılmıştır. Adanın kuzey kısmında antik döneme ait 5 bin kişilik amfi tiyatro bulunmaktadır. Karantina Adasında Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Güvenliğine bağlı olan ve Osmanlılar döneminde sağlık alanında hizmetler verene Tahaffuzhane(Saklama ,koruma yeri) bulunmaktadır. 1865 yılında Osmanlı Devleti tarafından Fransızlara inşa ettirilmiştir.

Haç yolcuları gibi deniz yoluyla ülkeye giriş yapan kolera, çiçek, veba, sarı humma, lekeli humma gibi hastalıklardan korunmak için yapılmıştır. O yıllarda haç gemileri ada açıklarında demir atar ardından yolcular küçük teknelerle taşınarak Tahaffuzhane’nin birinci bölümüne alınırdı. Bu bölümde ilaçlı sularla duş yaptırılan yolcuların tüm eşya ve çamaşırları 360 derece dönebilen dolaplarla ikinci bölüme gönderilir, ikinci bölümdeki üç büyük kazanda 110 derece buharla giysiler arındırılırdı. Yolcular muayene edildikten sonra, temizlenen giysileriyle ülkeye giriş yapmalarına izin verilirdi.


Back to Top ↑